Groninger Belang: Afspraken moeten afdwingbaar en spijkerhard zijn

NOORD-GRONINGEN - De Statenfractie van Groninger Belang doet een oproep aan gemeenten en provincie in Groningen om alleen juridisch afdwingbare afspraken te maken in het gasdossier.

“Als je normaal met iemand afspraken maakt doe je dat op basis van goed vertrouwen, maar in Groningen is dat vertrouwen in de Tweede Kamer en regering al een tijd helemaal weg en maken we keer op keer mee dat afspraken die wij met Den Haag maken niet worden nagekomen” zegt fractievoorzitter Bram Schmaal. “De afspraken die onze bestuurders met Wiebes maken zijn dus niets waard. Vertrouwen is beschaamd. En dat weten de bestuurders nu ook. Dat is de harde les van de afgelopen periode.”

“Het kabinet en de Tweede Kamer tonen zich een onbetrouwbare overheid. Daar moeten wij ons tegen wapenen en iets op verzinnen zodat onze inwoners recht wordt gedaan. Groninger Belang vindt het daarom echt tijd om alle beloften en toezeggingen die uit Den Haag komen, vast te leggen in afdwingbare afspraken die juridisch spijkerhard zijn” zo bepleit Schmaal. “Veiligheid van onze inwoners is al jaren in het geding, de tijd van praten is voorbij, daarom moeten we maar eens op contractbasis gaan werken met Den Haag, dan kunnen we ze aan de afspraken houden en naar de rechter als er van wordt afgeweken”.

Groninger Belang doet een oproep aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten om hiervoor de handen op elkaar te krijgen “Als politiek in Groningen moeten wij zorgen dat onze inwoners recht wordt gedaan, dit kan dan helpen, dus moeten we dit doen” zo besluit Schmaal.