Nieuwe gemeente Het Hogeland zet plannen door ondanks forse korting

UITHUIZEN - De nieuwe gemeente Het Hogeland zet de bestaande plannen en ambities vanuit de vier gemeenten door ondanks de forse korting vanuit het Rijk vanwege de herindeling.

Voorbeelden hiervan zijn de unieke samenwerking tussen zorg, onderwijs, sport en vrije tijd in De Tirrel in Winsum, de centrumplannen voor Bedum en Uithuizen en de verdere ontwikkeling van het Werelderfgoedcentrum in De Marne.

De gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond en Werkplein Ability gaan per 1 januari 2019 samen verder als de gemeente Het Hogeland. De Kadernota 2019-2022 is het eerste gezamenlijke financiële product van de vijf organisaties. In deze nota worden de uitgangspunten voor de begroting van 2019 voorgesteld en hoe die te financieren.

Voor wat betreft de gemeentelijke belastingen wordt voorgesteld deze zoveel mogelijk gelijk te trekken per 1 januari 2019. Sommige inwoners en ondernemers gaan dan meer betalen, anderen juist minder. De colleges stellen ook voor om forensenbelasting en toeristenbelasting voor het hele gebied in te voeren en de hondenbelasting af te schaffen. Vanwege te beperkte tijd voor een eenduidige uitvoering wordt de afvalstoffenheffing nog niet per 1 januari 2019 gelijk getrokken. Wel stellen de colleges voor om in het hele gebied uit te gaan van een kostendekkend systeem.