Waldadrift Bedum vanaf 2 juli gestremd, werk aan Vlijt bijna klaar

BEDUM - De stremming van De Vlijt in Bedum wordt naar verwachting eind deze week opgeheven. Direct daarop volgend wordt een begin gemaakt met de herinrichting van de Waldadrift.

Die laatste weg wordt vanaf 2 juli gestemd tussen de rotonde in de Groningerweg en het Arjen Robbenveld. Het verkeer wordt omgeleid.

De Vlijt is voorzien van een nieuwe riolering. Het werk aan het afwateringstelsel is overigens nog niet helemaal klaar. Er moet nog een verbinding worden gelegd tussen de vijver in het Geert Reinderspark en een nieuwe ondergrondse waterberging in het volkstuinencomplex. Die verbinding wordt later dit jaar gerealiseerd. Dan wordt ook de ‘bergingszak’ in de vijver van het Geert Reinderspark verwijderd. In die zak wordt nu nog overtollig regenwater opgeslagen.

Ook de riolering in de Waldadrift wordt vernieuwd en de capaciteit wordt vergroot. Het wegdek wordt vernieuwd en het groen in de buurt wordt aangepast. Ook komt er een vrij liggend fietspad tussen de rotonde in de Groningerweg en het Arjen Robbenveldje. Daarmee wordt de veiligheid van fietsers, die nu nog grotendeels van de rijbaan gebruik moeten maken, aanmerkelijk verbeterd.

Het werk aan de Waldadrift gebeurt in fasen. Verwacht wordt dat de vernieuwde Waldadrift voor de jaarwisseling kan worden opgeleverd. De weg is een belangrijke verkeersader. Door de stremmingen zal de verkeersdruk elders in het dorp toenemen. Het verkeer wordt met borden omgeleid via Boterdiep Oz, de Molenweg en de Schoolstraat.