Gevarieerde inloopbijeenkomst in Ten Boer

TEN BOER - In Dorpshuis De Leeuw in Ten Boer is op dinsdag 10 juli een inloopbijeenkomst voor maar liefst drie ontwikkelingen in Ten Boer: initiatief zonnepark, ontwikkeling Eemskanaalkade en versterking industriewatervoorziening.

Vanaf 18.30 tot 20.30 uur kan men in gesprek gaan over deze drie ontwikkelinge. Zo onderzoeken het waterschap Noorderzijlvest en ontwikkelaar Ecorus de mogelijkheden voor de realisatie van een zonnepark ten oosten van Garmerwolde. Voert het waterschap Noorderzijlvest versterkingswerkzaamheden uit aan de kade van het Eemskanaal en werkt aan een inrichtingsplan van deze kade. En werkt het Waterbedrijf Groningen/North Water aan een nieuwbouwproject industriewatervoorziening op het RWZI-terrein Garmerwolde.

Bewoners van Ten Boer kunnen kennis nemen van de drie projecten, vragen stellen en aanvullende suggesties en ideeën delen. Er is voor de avond geen aanmelding nodig.

Adres: Oude Rijksweg 6 in Gamerwolde.