Overdracht Gereformeerde Kerk Thesinge naar Stichting Oude Groninger Kerken

THESINGE - De PKN-Gemeente Garmerwolde-Thesinge draagt op vrijdag 13 juli de gereformeerde kerk te Thesinge over aan de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Met deze overdracht heeft de SOGK 89 kerken, twee synagogen, 54 kerkhoven/begraafplaatsen en acht (vrijstaande) torens in haar bezit.

Na de officiële overdracht wordt de kerk voor 10 jaar teruggehuurd door Stichting Dorpshuis Thesinge. Deze duurzame relatie garandeert dat het Kerkgebouw ook in de toekomst gebruikt kan worden voor kerk en dorp. Ook de verpachte gronden van de kerk worden deze middag aan Stichting Dorpshuis overgedragen.

De ‘Afscheiding’ van 1834 leidde in 1876 tot de bouw van deze kerk en pastorie. Beide gebouwen, als eenheid gebouwd, zijn sinds 2001 rijksmonumenten ‘vanwege de gaafheid van hun tijd typische architectuur en de visuele en functionele samenhang’. Samen zijn kerk en pastorie van cultuurhistorisch en architectonisch belang, herkenbaar door de karakteristieke vormgeving van hun eigen tijd en kerkelijke richting. De pastorie met zijn statige entree met bordes en dubbele deuren getuigen van status en prestige. Binnen zijn de spijlen van de trap gelijk aan de spijlen van de preekstoel. De pastorie werd in 2002 verkocht aan particulieren.

Op vrijdag de 13e juli 2018 worden in Thesinge belangrijke én duurzame afspraken gemaakt:

- Het kerkgebouw blijft als monumentale parel bestaan in het centrum van het dorp en kan blijvend worden ingezet voor (kerkelijke) bijeenkomsten en andere activiteiten.

- De exploitatie van het kerkgebouw wordt voor tien jaar gegarandeerd.

- Stichting Dorpshuis wordt eigenaar van de grond onder en rondom het dorpshuis.

Omdat op deze historische middag verschillende duurzame relaties notarieel worden vastgelegd, is het een mooi moment om ook de start van de technische verduurzaming van het dorpshuis formeel te markeren. Bijna twee jaar heeft het bestuur, in nauwe samenwerking met haar technische commissie, voorbereidingen getroffen om het dorpshuis (huiskamer) van het dorp Thesinge energietechnisch te verduurzamen.

Deze inspanningen resulteren in het ondertekenen van overeenkomsten met de uitvoerende aannemers/installateurs. Het gebouw wordt nog beter geïsoleerd, voorzien van 92 zonnepanelen en een warmtepompinstallatie. Kerk en Dorpshuis zien de toekomst vol vertrouwen en optimisme tegemoet.