Nieuwe partij Hogeland-Lokaal-Centraal zoekt enthousiastelingen

NOORD-GRONINGEN - De burgers weer de baas laten zijn in alle dorpen van de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland, dat is wat de partij Hogeland-Lokaal-Centraal beoogt. De initiatiefnemers zoeken enthousiaste mensen die zich hier ook sterk voor willen maken.

Het initiatief is afkomstig van de Winsumer fractie CDW 2.0: ‘We willen onze krachten bundelen en zoeken heel nadrukkelijk verbreding naar Bedum, Eemsmond en De Marne. Lokale partijen scoren al jaren heel goed bij raadsverkiezingen. Vanwege interne strubbelingen bij de bestaande lokale partijen hebben we daar geen aansluiting bij gezocht, maar nemen we het initiatief een nieuwe partij voor de lokale politiek op te richten’, aldus de Winsumer Arie Molenhuis.

‘Daarmee is er geen binding met enige landelijke partij en zijn we niet gebonden aan partijpolitieke standpunten, hetgeen zeker bepaalde voordelen biedt. Een onafhankelijke lokale partij kan zich optimaal inspannen om burgers te betrekken bij het lokaal beleid. Immers, de gemeenteraad is het bestuursorgaan die het dichtst bij de burger staat en dat is na een gemeentelijke herindeling van erg groot belang, omdat onder meer de fysieke afstand tussen bestuur en burgers ook aanzienlijk groter wordt.’

Nico Werkman uit Baflo: ‘Als initiatiefnemers willen we ons optimaal inzetten voor de burgers. Openheid naar de burgers van de nieuwe gemeente is zeer belangrijk. Ook is het belangrijk actief met de burgers in gesprek te gaan en hun visie te laten doorklinken in de gemeenteraad. Dat laat nu soms nog wel eens te wensen over.’

De initiatiefnemers zijn op zoek naar enthousiaste personen, met name ook jongeren, die mee willen denken en mee willen werken aan de oprichting van een nieuwe lokale partij ongeacht hun politieke en godsdienstige achtergrond. Spreiding van mensen over het gebied is daarbij van groot belang. Bij voldoende draagvlak gaan ze samen aan de slag met het opstellen van een verkiezingsprogramma en op zoek naar geschikte kandidaten voor de kieslijst.

Nadere informatie is te verkrijgen bij Arie Molenhuis uit Winsum (06-12116889) of Nico Werkman uit Baflo (06-12998678). Ook ontvangen zij vanuit de bevolking dan wel van maatschappelijke organisaties graag speerpunten voor het op te stellen verkiezingsprogramma.