Weekendschool Petje af Hogeland voor talentvolle leerlingen

DELFZIJL - De weekendschool Petje af Hogeland gaat ook in deze regio van start. Achtentwintig zondagen per jaar ontvangen de gastdocenten van 11.00 tot 16.00 uur, achttien talentvolle kinderen uit de groepen 7 en 8.

Er is intussen een programma klaar, een locatiemanager aangesteld en een coach. Stichting openbaar onderwijs Marenland werkt eraan mee en de gemeente Delfzijl heeft een financiele bijdrage geleverd aan dit concept.

Bij Petje af leren de kinderen niet uit boeken, maar in en door de praktijk, onder andere via bezoeken aan bedrijven en instellingen in de omgeving

In blokken van vier zondagen maken de kinderen kennis met zeven verschillende beroepen. Petje af opereert bijvoorbeeld in de Eemshaven, neemt plaats in de raadzaal van de gemeente Delfzijl, bezoekt het museum en bekijkt theatervoorstellingen. De praktijkervaring rondom deze beroepen en het contact met de gastdocenten staan centraal. De Petje af methode stimuleert de ontluikende talentonwikkeling van kinderen. De kinderen komen in aanraking met nieuwe ervaringen, verfrissende ideeën en inspirerende rolmodellen zoals een akkerbouwer, politieagent, monteur, leerkracht en vele andere professionals.

De kinderen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en hebben een persoonlijke coach. De gastdocenten uit het bedrijfsleven verzorgen leuke en leerzame lessen. Elk blok van vier weken wortd6t afgesloten met een culturele excursie.

Er zijn ook individuele gesprekken met de kinderen; drie keer per jaar wordt met het kind en ouders/verzorgers een talentgesprek gevoerd. Elke derde zondag presenteert het kind met de groep in dertig minuten wat er is geleerd.

Elk jaar viert het Pet af team de ontwikkeling van het kind met een diploma-uitreiking, en na drie jaar is het kind Petje af gestudeerd.

Meer informatie via: marleen.linnenkoper@petjeaf.nl.