Bacterievuur in historische boomgaard Winsum

WINSUM - In historische vruchtboomgaard De Appelhof in Winsum is een aantal vruchtbomen aangetast door bacterievuur. Er moet fors gesnoeid worden om de aantasting weg te halen.

De boomgaard is eigendom van de gemeente. Aan de Mentaweg bij Feerwerd zijn meidoorns aangetast. Bacterievuur is een besmettelijke plantenziekte die veel schade kan veroorzaken in de boomkwekerij, fruitteelt en openbaar en particulier groen. De kenmerken van de ziekte zijn bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen.

Bacterievuur wordt veroorzaakt door de bacterie erwinia amylovora die - als de omstandigheden voor de bacterie gunstig zijn - binnen een paar dagen volwassen perenbomen volledig kan aantasten. Naast peren tast de bacterie meer plantensoorten aan zoals kweepeer, appel, krentenboom, lijsterbes, vuurdoorn, cotoneaster en meidoorn. Daarom is in 1976 de oude benaming perevuur gewijzigd in bacterievuur.

Bestrijding van de ziekte is lastig. Er zijn geen bestrijdingsmiddelen tegen de bacterie. Bestrijding beperkt zich tot het opruimen en verwijderen van zieke planten of plantendelen. Voor de Appelhof betekent dit niet alleen snoeien; een aantal ernstig aangetaste bomen moet geheel verwijderd worden. De aangetaste meidoorns aan de Mentaweg worden bij de grond afgezaagd.

De uitvoering van de werkzaamheden - door Landschapsbeheer Groningen - begint donderdag. Inwoners die vermoeden dat ze een door bacterievuur aangetaste boom of struik hebben, kunnen contact opnemen met Landschapsbeheer Groningen.