Dorpsmolen Loppersum staat er

LOPPERSUM - Op dinsdag 31 juli heeft Windmolenfabrikant EAZ heeft deze week twee molentjes neergezet op het erf van boerderij Eikemaheert, tussen Loppersum en Stedum.

Eén ervan is voor het eigen stroomgebruik van de eigenaren. Het tweede molentje heeft LOPEC aangeschaft. De 15 meter hoge windmolen is het tweede project van LOPEC.

Vorig jaar heeft de coöperatie al een zonnedak gerealiseerd. Wind en zon samen zorgen voor een betere energiemix, verspreid over het jaar.

Net als bij het zonnedak het geval was, zoekt LOPEC mensen die winddelen willen kopen. Een winddeel kost naar keuze 250 of 99 euro. Na vijftien jaar zijn de kosten er in beide gevallen dik uit en is de winst veel hoger dan wat spaargeld bij de bank aan rente oplevert, schat LOPEC in.

Het lidmaatschap van LOPEC is een voorwaarde. Daarvoor wordt het lage eenmalige instapbedrag van 15 euro gerekend. Ook bewoners van naburige dorpen als Stedum, Westeremden en Wirdum kunnen meedoen. Via de website van LOPEC kunnen belangstellenden contact opnemen met het bestuur. LOPEC vermoedt dat de belangstelling groot is. Nu al hebben al 18 mensen hun interesse getoond. Is er meer belangstelling dan er winddelen beschikbaar zijn, dan zal LOPEC een tweede molen realiseren.

Bijgaand een filpje van Hermien Hoekstra en Rudde Venema.