Algemene Waterschapspartij zoekt kandidaten

GRONINGEN - De Algemene Waterschapspartij (AWP) zoekt voor de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 kandidaten, die water belangrijk vinden.

Goed waterbeheer is steeds belangrijker geworden, niet alleen door allerlei veranderingen in de samenleving, maar ook door het veranderende klimaat. Dat laatste werd in de afgelopen extreem droge periode overduidelijk.

De AWP heeft sinds 2015 een zetel in het bestuur van waterschap Noorderzijlvest. Er wordt naar gestreefd dat ze na de komende verkiezingen met meer zetels kan gaan deelnemen. De AWP wil dan ook graag contacten leggen met mensen, die belangstelling hebben om op de kandidatenlijst te komen staan. Aanmelden kan tot 30 september. Daarna gaat de kandidatencommissie aan de slag om de volgorde op de kieslijst vast te stellen. Voor meer info kan men www.stemAWP.nu raadplegen. Ook kan men contact opnemen met René Staijen ( r.f.stayen@kpnplanet.nl ). Hij is momenteel lid van het Algemeen Bestuur van waterschap Noorderzijlvest.