Inbrengbijeenkomst D66 over verkiezingsprogramma

BAFLO - In de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart 2019, houdt D66 op 8 september in Dorpshuis Agricola een inbrengbijeenkomst voor het verkiezingsprogramma.

Dit is een mooie gelegenheid voor zittende en toekomstige raadsleden en leden van Provinciale Staten om samen met Gedeputeerde Fleur Gräper – van Koolwijk en leden van D66 de accenten te bepalen voor nog eens vier jaar D66 aan het roer in Provinciale Staten.

Tijdens de bijeenkomst in Baflo, die wordt georganiseerd door de D66- afdeling Noord-Groningen, staan de thema's economie, klimaat, milieu en energietransitie centraal.

Edwin Woerdman uit Warffum geeft hier een presentatie. Zijn insteek daarbij is dat de overheid op het gebied van energie- en klimaatbeleid teveel tegelijkertijd wil. Daarbij is het aantal beleidsdoelen groot, maar de stapeling van beleidsmaatregelen nog groter. De interactie tussen de verschillende overheden kan de efficiëntie van de energietransitie ondermijnen.

Ondernemers hebben op dit gebied behoefte aan duidelijkheid. Die duidelijkheid wordt vooral geboden door Europese wetgeving. Hierbij is te denken aan het doel van de Europese Unie om in 2050 (bijna) klimaatneutraal te zijn.

Dit geeft een extra prikkel aan bedrijven om te besparen op brandstofkosten en creëert een enorme markt voor klimaatvriendelijke energietechnologie. De nationale overheid en Provincies moeten dus vooral niet in de weg gaan zitten: dat betekent ruimte bieden aan de markt om te renoveren en oppassen voor overregulering.

De bijeenkomst in Agricola begint om 14.30 uur en duurt tot 17.00 uur. De zaal gaat om 14.00 uur open.