Groot enthousiasme leerlingen tijdens klassendag Middelstum

MIDDELSTUM - Net als voorgaande jaren hebben Stichting Dorpsbelangen en de Historische Vereniging uit Middelstum een klassendag gehouden tijdens de nationale Open Monumentendagen.

Deze keer werden de kinderen uit de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen vervoerd in twee bijna 40 jaar oude bussen van het busmuseum uit Hoogezand.

De ene bus bracht ze naar Noordpolderzijl en de andere ging naar Pieterburen en daar werden zo bijzonder vriendelijk ontvangen door de vrijwilligers ter plaatse. Tijdens de rit kregen de kinderen informatie over wat ze zoal passeerden, zoals over de boerderij Grootzeewijk waar in 1840 nog zes knechten, vier meiden en veertien plaatselijke dagloners werkzaam waren. Ook de verhalen van het Julianaklooster van Rottum, het Brintahuisje vlakbij Breede, Westernieland, de geboorteplaats van Freek de Jonge en wetenswaardigheden over wierden, werden door de kinderen zeer aandachtig beluisterd.

In Noordpolderzijl werd ingegaan op de geschiedenis van de haven en het onderhoud daarvan. Tijdens een wandeling en gespetter over de kwelders kregen de kinderen wat zeekraal te proeven. ‘Het is net broccoli alleen dan iets zouter,’ merkte één van de kinderen op. Het was een hele belevenis om tussen de schapen en paarden door te wandelen en ze ook nog te mogen aanraken.

In Pieterburen kregen ze uitleg over wat de betekenis is van “Wadden als Werelderfgoed”. Daarna werd een film bekeken over de verschillende biotopen aan de Waddenkust en het belang van de Waddenzee als tankstation tijdens de vogeltrek.

Deze klassendag werd mede mogelijk werd gemaakt door de financiële ondersteuning van het SNS Fonds Middelstum, Koor en Rinkel en de gemeente Loppersum.