Boek over Bedumer architect Zevenberg

ONDERDENDAM - In DE KERK Onderdendam is vrijdag een boek over de Bedumer architect Karst Zevenberg (1893-1960) gepresenteerd, met de titel Voor het voetlicht. Tegelijkertijd is er een tentoonstelling over zijn leven en werk geopend. Die duurt tot en met 14 oktober.

Zevenberg begon in 1923 een architectenpraktijk in zijn geboortedorp Bedum. Tot dusver was er over hem niet veel meer bekend dan dat er twee rijksmonumenten op zijn naam staan, één in Middelstum en één in Haren. Uit onderzoek is nu gebleken dat zijn oeuvre rond de honderdvijftig ontwerpen omvat. De auteurs Bertus Fennema (Briltil) en Hidde Rinze Koornstra (Purmerend) menen dat Zevenberg vanwege zijn omvangrijke oeuvre en zijn beeldbepalende architectuur in Bedum en omstreken een grotere bekendheid verdient.

Zevenberg tekende in de jaren twintig en dertig van de twintigste eeuw veelal in de stijl van de Groninger variant van de Amsterdamse School, een stijl die nog steeds het beeld van vele straten in Stad en Ommeland bepaalt. De Amsterdamse Schoolstijl kenmerkt zich door het expressieve gebruik van baksteen. De architecten die in deze stijl tekenden gebruikten baksteen niet alleen als bouwmateriaal, maar ook als middel om een bouwwerk te versieren en een eigen vorm en uitstraling te geven. Zevenberg liet baksteen inderdaad van zijn expressieve kant zien, en combineerde de sierlijkheid ervan met heldere lijnen en een sobere doch blijmoedige uitstraling. Onder invloed van de Groninger Kunstkring De Ploeg voegde hij daar kleurrijk schilderwerk en glas-in-lood aan toe.

Zevenberg ontwierp winkelpanden en woningen voor middenstanders, ‘plaatsjes’ voor landarbeiders, landhuizen voor renteniers en notabelen, scholen, pastorieën, fabrieksgebouwen, werkplaatsen, boerderijen en sociale huurwoningen.

Veel daarvan staat in Bedum, Noordwolde, Zuidwolde en Onderdendam, maar hij ging ook verder van huis, van Haren tot Middelstum, en van Adorp tot Zandeweer. Van een dertigtal ontwerpen wordt in het boek beschreven tegen welke sociaal-economische of culturele achtergrond deze tot stand kwamen en welke stijlkenmerken zij vertonen.