Zeeheldenbuurt en Professorenbuurt Bedum gestut

BEDUM - In de Zeehelden- en Professorenbuurt in Bedum neemt een aantal bewoners tijdens de Lichtweek de gelegenheid om de problematiek in de wijk in beeld te brengen.

Ze hebben hun woningen in ‘stutten’ gezet en afgezet met lint. In de Professorenbuurt staat een groot bord met: Zo wast vrouger nait!. Ook hebben veel bewoners een ‘te koop tegen afbraakprijzen bord’ in de tuin of voor het raam. Veel woningen hebben afgelopen jaren behoorlijke schade opgelopen door meerdere aardbevingen en verkeren vanwege achterstallig onderhoud in sombere staat. De woningen voldoen ook niet meer aan de moderne inrichtingseisen qua veiligheid en milieu en zullen energiezuinig gemaakt moeten worden. Het houdt veel huurders best bezig. „Het is officieel een feestweek, maar zoveel valt er eigenlijk niet te vieren,” zegt één van de bewoners.

Op de vraag hoe de Woningbouw de buurten nu dan precies wil gaan verbeteren, proberen de huurders al een behoorlijke tijd antwoord op te krijgen. In de Zeeheldenbuurt hebben bewoners Huurdersfront opgericht. Huurdersfront wil dat de problematiek vooral grondig wordt aangepakt en huurders de komende tientallen jaren verzekerd zijn van hun veiligheid en woongenot. De bewonerscommissie van de Professorenbuurt deelt deze gedachte. Ze hebben beide dan ook aan de Woningbouw gevraagd om allereerst eens goed naar de bouwkundige staat van de woningen te gaan kijken, en daar hun plan van aanpak op af te stemmen. Inmiddels heeft Wierden & Borgen een onderzoek gestart, samen met de gemeente Bedum.

De inspecteur van Afdeling Bouw- en Woningtoezicht is vorige week met een projectleider van Wierden & Borgen al een aantal woningen in de Zeeheldenbuurt komen bekijken. Donderdag komen constructeurs de woningen beoordelen. Er is al wel aangegeven dat er geen sprake is van acuut gevaar maar dat de situatie wel wat extra aandacht behoeft. Huurdersfront en bewoners zijn in ieder geval blij dat er goed naar de situatie gekeken wordt en hopen daarmee duidelijkheid te krijgen van de bouwkundige experts. Veel bewoners zien de stutactie nu nog als symbolisch en hopen dat dit zo blijft. In oktober verwachten de bewoners te mogen vernemen welke uitkomsten het onderzoek brengt en wat er met de woningen gebeuren gaat.

De Lichtweek duurt nog tot zaterdag en dus kan iedereen tot die tijd de bijzondere actie komen bewonderen.