Thermometer meet bijdragen voor dorpshuis Pieterburen

PIETERBUREN - Bij het dorpshuis van Pieterburen is begin september een hele grote thermometer geplaatst, waarop staat hoeveel geld er ingezameld wordt voor het project Duurzaam (Onder) Dak. De vrijwilligers hopen dat de rode meter aan het einde van de maand helemaal bovenaan staat.

Want septembermaand is actiemaand in Pieterburen. Er is een grote verloting tijdens Burendag op zondagmiddag 23 september. Dorpsbewoners en belangstellenden kunnen hiervoor lootjes kopen bij Hanny Hiddema en Chris Baarveld. De eerste actie heeft ook reeds plaatsgevonden tijdens de Eetsalon van woensdag 12 september. Henk Bolhuis heeft zijn eigengebouwde Rad van Avontuur twee spelrondes laten draaien. De avond bracht geld in het laatje, leuke lachmomenten en tevreden prijswinnaars.

De fondsenwerving van het dorpshuis tijdens de eerste helft van het jaar is ook zeer positief verlopen. Nadat het Oranje Fonds al in april een maximale bijdrage had toegekend aan het project, hebben de fondsen van VSB, Scholten en Kamminga en het programma Elk Dorp een Duurzaam Dak deze zomer ook allemaal positief gereageerd op de aanvragen.

Doel van de investering is om het gebouw van het ontmoetingscentrum te verduurzamen, d.w.z. toekomstbestendig (perspectief 20-30 jaar), multifunctioneel (brede inzetbaarheid) en energiezuinig (minder CO2 en lagere kosten). Spouwmuur Isolatie Noord uit Joure neemt de muren onder handen (muurisolatie, impregneren en renoveren gevels, klokhuis en schoorsteen). De gebr. Kranenborg uit Garnwerd voeren een grote dankrenovatie uit en Zijlstra te Leens vernieuwt het zinkwerk, schildert de gootlijsten en hoge ramen en installeert nieuwe zonnepanelen en een warmtepomp.

Vrijwilligers van het dorpshuis zijn al gestart met noodzakelijk schilderwerk van de lage ramen. Met de realisatie van het project draagt Pieterburen, gelegen in het aardbevingsgebied, zijn eigen steentje bij aan de energietransitie: warmtepomp erin en gas eruit.