Brandveilig wonen Wmo-cliënten Bedum

BEDUM - Burgemeester Erica van Lente en de Brandweer Groningen geven woensdag 19 september het officiële startsein voor het project ‘Brandveilig leven: focus op Wmo’.

Dit doen zij door gezamenlijk rookmelders op te hangen bij een cliënt die gebruikmaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Burgemeester Erica van Lente: „We vinden het belangrijk dat inwoners waar mogelijk zo lang mogelijk zelfstandig en veilig thuis kunnen wonen. Maar inwoners die verminderd mobiel zijn, zijn daardoor ook verminderd zelfredzaam wanneer zij moeten vluchten bij brand. Daarom is een vroegtijdige signalering van brand voor hen van cruciaal belang.”

De gemeente kreeg in 2017 een schenking van 5.000 euro van Friesland Campina voor het verbeteren van de brandveiligheid in de gemeente. De gemeente zet deze middelen nu in om samen met de brandweer een impuls te geven aan het verhogen van het brandveiligheidsniveau bij Wmo-cliënten en het aantal woningen met rookmelders in het algemeen. Dit doet de gemeente door voorlichting te geven aan inwoners, consulenten en zorgaanbieders.

De komende maanden wordt bij 50 adressen een brandveiligheidscheck gedaan. Het gaat om adressen waar mensen wonen die verminderd zelfredzaam zijn bij brand. Daarbij worden gratis twee gekoppelde rookmelders geplaatst. Dit wordt gedaan door vrijwilligers van Humanitas afdeling ’t Hoogeland die hiervoor speciaal zijn opgeleid door de Brandweer.