Bewoners Boterdiep Wz Bedum nauw betrokken bij herinrichting

BEDUM - Boterdiep Wz in Bedum gaat in 2019 op de schop. Het deel tussen de Emmalaan en de Wilhelminalaan wordt opnieuw ingericht. De bewoners van de weg krijgen invloed op de nieuwe inrichting.

De riolering in de straat is verouderd en moet worden vervangen. Ook de kade langs het Boterdiep moet worden aangepakt. De bewoners worden gevraagd mee te denken over de plannen. Eind vorige week zijn ze door de gemeente benaderd en verzocht om een digitale vragenlijst in te vullen. Daarin wordt onder meer gevraagd welke uitstraling de weg moet krijgen, of er toeristisch-recreatieve voorzieningen moeten komen en of de parkeersituatie moet worden geoptimaliseerd.

De input van de bewoners wordt verwerkt in een globaal plan. De presentatie daarvan is op 11 oktober tijdens een bijeenkomst in het Trefcentrum Bedum. De gemeente gaat vervolgens met een delegatie van de bewoners bezig met de verdere uitwerking van de plannen.

De uitvoering heeft plaats in 2019. Dat gebeurt onder regie van de nieuwe gemeente Het Hogeland, waarin Bedum per 1 januari aanstaande opgaat.