Oorlogslachtoffers uit Ulrum krijgen gedenksteen

ULRUM - Het 4 mei comité Ulrum e.o. is inmiddels geruime tijd bezig om ter nagedachtenis aan de oorlog slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedenkstenen te kunnen plaatsen. Op maandag 8 oktober worden de zogeheten struikelstenen geplaatst.

Na een grondig onderzoek zijn er vijf Ulrumers voorgedragen. Om dit te kunnen realiseren heeft het 4 mei comité contact gezocht met de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is de oorspronkelijke bedenker van deze struikelstenen (Stolpersteine). Het is over geheel Europa een inmiddels verspreid monument voor slachtoffers van het Nationaalsocialisme.

Een deskundig team achter dhr. Demnig beoordeelt of de aangedragen personen voor een gedenksteen in aanmerking komen. Voor allen was instemming.

Na een aantal jaren van voorbereiding is het 4 mei comité dan ook blij de gedenkstenen op 8 oktober te kunnen plaatsen. Dit is mede mogelijk door medewerking van de gemeente De Marne. In de gemeente De Marne is Ulrum het eerste dorp waar dergelijke stenen een plek krijgen.

De kunstenaar noemt ze “struikelstenen” omdat je erover struikelt met de hoofd en je hart, en je moet buigen om de tekst te kunnen lezen

Wie krijgen een gedenksteen?

1. Lewi van Geuns, hij had de leeftijd van 68 jaar.

2. Zijn vrouw Rachel van Geuns-Cohen, zij had de leeftijd van 65 jaar.

Het joods echtpaar Lewi en Rachel van Geuns-Cohen woonden aan de Stationsweg. Ze werden in november 1942 uit huis gehaald en gedeporteerd naar Auschwitz en op 23-november 1943 vergast.

3. Klaas Luidens, hij was 24 jaar. Woonachtig aan de Marktstraat en was bankbediende.

Klaas werd in Winsum tijdens een razzia als represaille uit de bus gehaald en naar Duitse werkkampen gestuurd. Hij stierf als gevolg van ontberingen in het arbeitserziehungslager van Zöschen.

4. Jan Hendrik Lucas, hij was 18 jaar en woonachtig aan de Asingastraat.

Hij was zeeman op de m.s. Gerdina, dat door de Duitsers in beslag was genomen. Jan Hendrik werd gedwongen voor de Duitsers te varen/werken en kwam om het leven toen het schip ten oosten van Schiermonnikoog op een mijn liep.

5. Jelle Hellinga, hij was 22 jaar en woonachtig aan de Trekweg.

Jelle vaarde ook op de m.s. Gerdina en is ook omgekomen tijdens de explosie van de mijn. Hij stierf op de leeftijd van 22 jaar.

De stenen krijgen een plaats voor de woning waar ze in de oorlog woonden. Dhr. Demnig zal in aanwezigheid van burgemeester Koos Wiersma, kinderen van de H. de Cockschool, genodigden en belangstellenden op 8 oktober de stenen plaatsen. Voorafgaand aan de plaatsing komen om 10.30 uur genodigden en belangstellenden samen in het Ontmoetingscentrum aan de Schapenweg. Na een welkomstwoord van de voorzitter dhr. Hans van der Heide van het comité en burgemeester Dhr. Wiersma zullen de stenen een plek krijgen in het Marnedorp.