EnergieK Onderdendam wil na zonnedaken ook windmolen

ONDERDENDAM - Het zonnedak van de Onderdendamse energiecooperatie ‘EnergieK Onderdendam’ wordt woensdag 10 oktober feestelijk geopend.

Beukema Grondwerken, ook in Onderdendam gevestigd, heeft het dak van hun loods beschikbaar gesteld voor de zonnepanelen. Na een inventarisatie in het dorp bleek de animo zo groot, dat niet één, maar twee daken belegd konden worden met zonnepanelen. Maar liefst 29 huishoudens zijn lid van de coöperatie en wekken daarmee hun elektriciteit duurzaam en collectief op.

Het dorp is de coöperatie gestart vanwege de financiële voordelen en uiteraard uit klimaatoverwegingen. Daarnaast wil juist Onderdendam, dat voor een groot gedeelte de status van beschermd dorpsgezicht heeft, voorkomen dat er op alle daken in het dorp zonnepanelen komen te liggen.

Het houdt hiermee niet op voor EnergieK Onderdendam. Er zijn gesprekken of er ook een windmolen geplaatst kan worden om collectief windenergie op te wekken en de bewoners in Onderdendam kunnen korting krijgen op een energieadvies voor hun eigen woning. Verschillende bewoners hebben hier al gebruik van gemaakt.

EnergieK Onderdendam wordt in het traject ondersteund door de Groninger Energie Koepel (GrEK) en Kansrijk Groningen. Ook de provincie Groningen ondersteunt het lokale initiatief met een gunstige lening.