Nieuw informatiebord bij oude sluis Noordpolderzijl

NOORDPOLDERZIJL - De oude sluis van Noordpolderzijl is recent gerestaureerd en dat werd op woensdag 10 oktober feestelijk gemarkeerd met de onthulling van een nieuw informatiebord over de oude sluis.

Douwe Hollenga, DB-lid waterschap Noorderzijlvest, en Harald Bouman, wethouder gemeente Eemsmond, onthulden samen het informatiebord. Douwe Hollenga: ‘Als je kijkt naar deze plek, dan zie je historie. De Kerstvloed in 1717, kweldergebied, inpoldering, de eerste contouren van de sluis in 1811, de bouw van het gemaal in 1981. En nu staan we hier. De oude sluis is in haar oude glorie hersteld en haar historie is op dit informatiebord te lezen. Noordpolderzijl blijft Noordpolderzijl en daarom zullen er altijd ontwikkelingen zijn in dit prachtige gebied”. Het nieuwe informatiebord is bij de sluis geplaatst.

De oude sluis

De oorspronkelijke sluis dateert uit het jaar 1811. Het bedienen van de sluis was vroeger een hele klus en vereiste veel gevoel voor het weer. De sluismeester was verantwoordelijk. Verwachtte hij een droge periode, dan werd er water vastgehouden. Verwachtte hij veel regen, dan werd er zoveel mogelijk water afgevoerd naar zee, het spuien. In de sluis zaten drie deuren: de buiten- en binnendeuren en daartussen de stormdeuren.

Tot 1981 zorgde de sluis voor de afwatering van de Noordpolder en werd ook het dichtslibben van de haven tegen gegaan. Bij vloed werd een grote hoeveelheid water opgeslagen, om er bij eb de geul mee door te spoelen.

Gemaal Noordpolderzijl

Vanwege de aanleg van de Deltadijk (1980-1985) werd in 1981 het gemaal Noordpolderzijl gebouwd. De waterschappen wilden met de bouw van het gemaal het waterbeheer beter afstemmen op de wensen en behoeften in het binnenland. Hiermee werd de oude sluis overbodig.

Het gemaal Noordpolderzijl is één van de vier locaties waar het waterschap Noorderzijlvest water afvoert op zee. Een gemaal is een pomp die het water van een lager naar een hoger niveau kan brengen. Water loopt van nature van hoog naar laag. Het gemaal zorgt ervoor dat de waterstand in een gebied op een vooraf ingesteld peil blijft.