Plannen aanpak N361 bebouwde kom Winsum definitief

WINSUM - Het voorstel voor de plannen om de provinciale weg (N361) door de bebouwde kom in Winsum aan te pakken zijn goedgekeurd. De geplande veranderingen moeten onder andere zorgen voor meer verkeersveiligheid voor automobilisten, fietsers en voetgangers.

De weg past straks ook beter bij het karakter van het dorp. De plannen gaan over het deel van de provinciale weg in de bebouwde kom van Winsum, de Winsumerstraatweg (ter hoogte van De Meeden), tot aan de al bestaande rotonde Het Aanleg. De provincie Groningen en de gemeente Winsum werken samen aan de herinrichting van de bebouwde kom.

In de weg door de bebouwde kom komt een overrijdbare middenberm. Twee kruisingen (bij De Meeden en de Geert Reindersstraat) worden omgebouwd tot voorrangspleinen. Voor de kruising Borgweg/Garnwerderweg komt een rotonde in de plaats. Ter hoogte van de Geert Reindersstraat wordt het bestaande Wiepoopad omgebouwd tot fiets- en voetgangerstunnel. Zo is oversteken en de weg oprijden in de toekomst veiliger. Ook worden een aantal nieuwe bomen geplant en komen er heggen langs de parkeerplaatsen in het dorp.

Het nieuwe asfalt op de weg is geluidsreducerend, reflecterend en gaat langer mee. Dit zorgt voor besparing op de openbare verlichting, in gebruik van grondstoffen en het 'maakt de weg stiller'.

Net als bij de start van het project worden aanwonenden en geïnteresseerden betrokken in deze fase van het verder uitwerken van de plannen. Het is de bedoeling dat we de werkzaamheden aan provinciale weg in 2020/2021 uitvoeren.