Splitsing De Vlijt-Waldadrift Bedum vier weken gestremd

BEDUM - De splitsing van De Vlijt met de Waldadrift aan de oostkant van Bedum wordt vanaf maandag 5 november vier weken lang gestremd.

De stremming heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van het centrum van Bedum vanuit het oosten. Het wegdek van een deel van De Vlijt verkeert in slechte staat en moet voor het invallen van de winter worden vernieuwd. De Waldadrift wordt heringericht en voorzien van nieuwe riolering.

Regionaal verkeer wordt op de N46 (‘Eemshavenweg’) al gewezen op de stremming en wordt via Groningen omgeleid. Plaatselijk verkeer, onder meer dat dat de oostelijke woonwijk Ter Laan als bestemming heeft, kan gebruik maken van de St. Annerweg/Heemweg.

De stremming van de splitsing leidt tot een hogere verkeersdruk in delen van Bedum. Bewoners van de wegen waar meer verkeer is te verwachten, zijn door de gemeente per brief geïnformeerd. Dat is ook gebeurd met een deel van de bewoners van De Vlijt en de Waldadrift. Die kunnen hun woning tijdens de werkzaamheden niet per auto bereiken. Die woningen zijn overigens wel bereikbaar voor hulpdiensten.

De Vlijt is dit jaar voorzien van een nieuwe riolering. Na dat werk is tijdelijke bestrating aangebracht omdat het zand in de gleuf waarin de nieuwe rioolbuizen zijn aangebracht, nog moest inklinken. Met de winterperiode voor de deur wil de gemeente nu overgaan tot het definitief herstraten van een deel van de belangrijke oost-westverbinding.

De Waldarift wordt in zijn geheel opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe riolering. Ook komt er deels een vrij liggend fietspad langs de weg. Het werk is al gevorderd: vanaf 5 november wordt gewerkt aan de laatste fase: die tussen Fluitekruid en de rotonde in de St.Annerweg. Het werk aan de Waldadrift moet voor de jaarwisseling helemaal zijn afgerond.