Grote bijeenkomst over wonen in Ten Boer

TEN BOER - De dorpscoöperatie Ten Boer houdt woensdag 14 november om 14.30 uur een grote bijeenkomst met als onderwerp: Ouderen aan het woord over het wonen in Ten Boer.

Naar aanleiding van de uitkomsten van een aantal interviews met ouderen in Ten Boer wil de coöperatie met betrokken inwoners van het dorp in gesprek over hun visie op het wonen in Ten Boer. Hoe beleven ouderen het om langer zelfstandig te moeten wone? Wat is nodig om dat ook echt mogelijk te maken? Wat kunnen ouderen daarvoor zelf doen en wat zou er door het dorp, door organisaties, door bijvoorbeeld de Dorpscoöperatie georganiseerd moeten worden? Dat zijn vragen die in het Dorpshuis aan de orde komen.

Men kan zich voor de bijeenkomst opgeven via: info@dorpscooperatietenboer.nl of 06-41416362.