Ledenwerfactie vereniging monumenteigenaren

NOORD-GRONINGEN - De Vereniging Groninger Monument Eigenaren (VGME) start deze maand een campagne om nieuwe leden te werven.

De vereniging bestaat sinds 2017 en heeft inmiddels ruim 200 leden. Het belangrijkste doel van de vereniging is opkomen voor de belangen van erfgoedeigenaren in de afhandeling en preventie van aardbevingsschade. Eigenaren en bewoners van monumentale, karakteristieke en beeldbepalende panden in de provincie Groningen kunnen binnenkort een brief van de vereniging verwachten met een oproep om lid te worden. De provincie Groningen levert een financiële bijdrage aan deze campagne, zij vindt het belangrijk dat individuele monument eigenaren zich verenigen om zo hun stem te laten horen.

De VGME behartigt de belangen van haar leden door zich sterk te maken voor een zorgvuldige en op cultureel erfgoed toegespitste oplossing voor schadeherstel, schadepreventie en waardecompensatie. De vereniging zet zich daarbij in voor gelijke en zorgvuldige behandeling en bescherming van alle erfgoedpanden in het risicogebied; dit zijn zowel rijksmonumenten en gemeentemonumenten als karakteristieke en beeldbepalende panden.

Dankzij de tweehonderd leden erkennen belangrijke partijen in het aardbevingdossier de VGME inmiddels als belangrijke spreekbuis van de individuele erfgoed eigenaren. Denk daarbij aan de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, diverse Tweede Kamerleden, de Provincie Groningen, Gemeenten in het aardbevingsgebied, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Restauratiefonds, de NCG en diverse erfgoedorganisaties in de regio. Via een ledenwerfactie wil de VGME haar positie verder versterken. Groningen telt ruim 10.000 rijksmonumenten, gemeentemonumenten, karakteristieke en beeldbepalende panden. Daarvan zijn de meeste in handen van particulieren en kleine stichtingen. Door lid te worden van de VGME (voor slechts 25 euro per jaar) kun je ook je stem laten horen.