Lezing: Het lager onderwijs in Ten Boer 1800-1900

TEN BOER - Op uitnodiging van de Cultuur-Historische Vereniging Ten Boer houdt op dinsdagavond 13 november in de recreatiezaal van het Woonzorgcentrum Bloemhof in Ten Boer dhr. Jan Oldenhuis een lezing over het lager onderwijs in Ten Boer en omgeving in de jaren 1800 tot 1900.

Onze lagere schooltijd maakt op ons leven een onuitwisbare indruk. Wie ouderen vraagt naar die levensfase krijgt ongetwijfeld allerlei herinneringen te horen. Na 1795 werd het onderwijs een zorg van de overheid en werden er hogere eisen gesteld aan de onderwijzers en de schoolgebouwen. Om controle uit te oefenen deed de schoolopziener zijn intrede. Hij deed jaarlijks een ronde langs de scholen en maakte een morgen of middag de lessen mee.

In deze lezing wordt in gedachten meegereisd met de schoolopziener naar Ten Boer en omliggende dorpen om te zien hoe er onderwijs werd gegeven en welke bijzonderheden de schoolopzieners hierbij aantroffen.

In het tweede deel van de lezing wordt gekeken naar oude schoolboekjes en naar die onvergetelijke schoolplaten. Ook zal de ontwikkeling van de schoolgebouwen de revue passeren. Ten slotte zal ook schoolopziener Hendrik Wester de aandacht krijgen. Hij was geboren in Garmerwolde en heeft een belangrijke rol gespeeld in de vernieuwing van het onderwijs. Hij is lange tijd schoolopziener geweest. Zijn standbeeld staat nog altijd op het Dorpsplein in Ten Boer voor het gemeentehuis.

Dhr. Oldenhuis is jarenlang werkzaam geweest bij de Groninger Archieven en heeft tal van lezingen gehouden over het onderwijs, verenigingen e.d. in de provincie Groningen.

Aanvang: 20.00 uur. De toegang is gratis en voor ieder toegankelijk. Info: tel. 050 -4042820 en 3023207.