LTO Noord pleit voor gewogen gemiddelde OZB-tarief Het Hogeland

UITHUIZEN - Per 1 januari 2019 fuseren gemeente Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond tot Het Hogeland. Dit heeft grote gevolgen voor de OZB-tarieven voor ondernemers. In juli 2017 boden LTO Noord afdelingen Het Hogeland, De Marne, Bedum/Ten Boer en Winsum een puntenlijst aan de burgemeesters van de vier fusiegemeenten aan waarin dit onderwerp al werd benoemd. De belangenorgnisatie vindt het nu van belang dat de politiek in de nieuwe gemeente voor de verkiezingen hierover uitspraken doet.

Als de vier gemeenten het kader voor het OZB voor de nieuwe gemeente Het Hogeland baseren op het tarief van de gemeente Eemsmond betekent dit voor ondernemers een stijging van 28% in De Marne, 55% in Winsum en zelfs 56% in Bedum. Dat is een onwenselijke stijging die het ondernemersklimaat zeker niet ten goede komt. LTO Noord pleit dan ook voor een gewogen gemiddelde van de tarieven keer het inwonertal met een overgangsregeling van 5 jaar. Dat zou neerkomen op een stijging van 4 tot 5% per jaar die beter te behappen is voor ondernemers in het gebied. LTO Noord daagt de politiek uit om het grote verschil tussen OZB-woningen en niet-woningen kleiner te maken.