Gemeente Bedum betrekt Opmaat bij opruimen zwerfvuil

BEDUM - Bewoners van Opmaat, de instelling voor mensen met een verstandelijke beperking in Bedum, gaan de gemeente bijstaan bij het opruimen van zwerfafval. De instelling krijgt daarvoor de beschikking over een zogenaamd ‘Zero Air Pollution-auto’.

Opmaat en de gemeente zijn overeengekomen dat het zwerfvuil in de gemeente twee keer per week door Opmaat-bewoners wordt opgeruimd. Daarbij concentreren ze zich op de winkelcentra. Ook de afvalbakken die in de gemeente staan, worden in het vervolg door Opmaters geleegd. Dat gebeurt onder begeleiding. Voor het werk heeft de gemeente een speciaal voertuig aangeschaft.

“Opmaat kent bewoners die graag in de buitenlucht hun dag besteden. We combineren nu het nuttige en het aangename. We komen tegemoet aan de wens van Opmaat. Het legen van de afvalbakken en het opruimen van zwerfafval gebeurt dan structureel en met regelmaat. Deze nuttige en prettige dagbesteding komt ten goede komt aan alle Bedumers”, zegt Jan-Willem van de Kolk, wethouder van milieu.

De Opmaters gaan twee dagen in de week met hun voertuig op pad. “We beschouwen het als een begin. Werkt de opzet dan sluit ik niet uit dat het vaker en over een groter gebied gebeurt”, aldus Van de Kolk. “Bedum is schoon, blijkt uit onderzoeken. De jaarlijkse Opschoondagen zijn bijvoorbeeld een succes. We doen er nog een schepje bovenop.”

Het project wordt bekostigd met geld uit het Afvalfonds van Nedvang, een organisatie die inzameling en recycling van restafval stimuleert. Bedum krijgt op de valreep meer dan 45.000 euro. In totaal is 70.000 euro te besteden. “Het geld dat we van Nedvang ontvangen kan worden beschouwd als een beloning voor alle inspanningen die inwoners en gemeente leveren om Bedum schoon en leefbaar te houden. Goed gedrag wordt beloond en daar ben ik blij mee. Op deze manier dragen we Bedum netjes over aan de gemeente Het Hogeland.”

Het project wordt gecoördineerd door de buitendienst van Openbare Werken. Die dienst zorgt ook voor stalling van de Zero Air Pollution-auto en het onderhoud daarvan.