Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum nu ook Begaafdheidsprofielschool

Het Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum is formeel aspirant-lid geworden van de vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

Wat de begaafdheidsprofielscholen (BPS) verbindt, is de aandacht voor en begeleiding van de meer en hoogbegaafde leerling. Hoogbegaafdheid is in het hedendaagse onderwijs een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Meerdere scholen hebben in de afgelopen jaren vaak zeer uiteenlopende maatregelen getroffen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen.

Deze inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Steeds duidelijker is geworden dat er bij deze groep leerlingen niet altijd ‘uitkomt wat er in zit’. De ervaringen van hoogbegaafde leerlingen die door onderpresteren in een negatieve spiraal terecht zijn gekomen tonen overduidelijk aan dat passend onderwijs en gerichte begeleiding ook voor deze categorie leerlingen een maatschappelijke noodzaak is.

Waarborgen van de kwaliteit

Het doel van het project Begaafdheidsprofielscholen is het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs die hoogbegaafde leerlingen effectief bedienen. Alle projectscholen zijn lid van deze vereniging. „Wij zijn trots op deze titel waarbij we de meer- en hoogbegaafde leerlingen nog beter kunnen coachen,” zegt Annelies Stoepker, teamleider vwo-vwo+ voor de klassen 3 tot en met 6 van het lyceum. Door een gezamenlijk platform in te richten en elkaar regelmatig te ontmoeten, wil de vereniging de kwaliteit van het onderwijs aan en de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen waarborgen.

„Nu wij lid zijn geworden van de vereniging BPS wordt de dekking in onze regio geoptimaliseerd,”constateert Stoepker. „OBS Jan Ligthart uit Appingedam is ook lid. Door nauwere samenwerking kan er een doorgaande leerlijn HB (hoogbegaafdheid) voor het basisonderwijs (PO) en voortgezetonderwijs (VO) worden uitgewerkt. Ons gezamenlijke doel is om de meer- en hoogbegaafde leerling goed in beeld te hebben en maatwerk, flexibiliteit in voorzieningen, tijd en ruimte te bieden waar nodig.”

Bij lidmaatschap van de vereniging BPS kan er ook gebruik gemaakt worden van de zogeheten BPS Academie. Dit is het platform voor ontmoeten en leren van de aangesloten scholen. Kennis die binnen de deelnemende scholen wordt opgebouwd kan zo met elkaar worden gedeeld. Door gebruik te maken van elkaars interesse, expertise en kennis werken de begaafdheidsprofielscholen op die manier gezamenlijk aan het op orde houden en verbeteren van hun kwaliteit.