Schrijfactie ‘Write for Rights’ Amnesty International in Ten Boer weer op andere manier

Vanwege de corona gaat de schrijfactie van Amnesty International op vrijdag 10 december, de Dag van de Menenrechten schrijfactie, opnieuw anders dan normaal verlopen.

Gezamenlijk brieven schrijven op één locatie schrijven, is niet mogelijk. Als alternatief maakt de organistie in Ten Boer schrijfpakketten die ze gratis bezorgen. Deelnemers kunnen de geschreven brieven/kaarten weer bij de werkgroep Amnesty International Ten Boer inleveren, die alles tegelijk opstuurt en de kosten voor haar rekening neemt. Zelf verturen kan ook.

Wie een schrijfpakket wil ontvangen, kan een mail sturen aan Anneke Feenstra: reinenanneke@home.nl.

Op de website www.amnesty.nl is meer informatie te vinden.