De vergunning is binnen. Maar Het Hogeland wacht met kappen, rooien en verplaatsen bomen Boogplein in Winsum

Burgemeester en wethouders van Het Hogeland hebben vorige week een vergunning verleend voor het kappen, rooien en verplaatsen van een aantal bomen op het Boogplein in Winsum. Maar de werkzaamheden worden voorlopig nog even uitgesteld.

Dat is overeenkomstig de belofte die de gemeente medio september deed tijdens een spoedzaak bij de Raad van State in Den Haag. Ze kondigde daar aan geen bomen te kappen of woningen te bouwen op het Boogplein, voordat de Raad van State een eindoordeel over de bezwaren tegen het bouwplan heeft geveld.

De voorbereidende werkzaamheden, zoals het aanvragen van vergunningen, gaan echter wel door. Dergelijke procedures nemen immers enkele weken tijd in beslag. En de gemeente wil zo snel mogelijk beginnen de met de uitvoering, als de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt.

Knotlindes verplaatsen

Overigens krijgen drie knotlindes een nieuwe plek verderop langs het Winsumerdiep. Zowel inwoners als de gemeente hadden aangedrongen op het behoud van deze bomen.

Om te garanderen dat de verplaatsing van de knotlindes zorgvuldig en verantwoord gebeurt, is een aantal voorwaarden verbonden aan de kapvergunning, specifiek met betrekking tot de verplaatsing van de knotlindes. Zo mag de verplaatsing alleen in de maanden november en december gebeuren, is er vijf jaar nazorg en is er een herplantgarantie in de vergunning opgenomen.