Meer standplaatsen kramen in Het Hogeland, vergunningen niet meer jarenlang geldig

In de gemeente Het hogeland komen meer standplaatsen voor bijvoorbeeld patat-, oliebollen- en viskramen. Die komen ook in de dorpen. Het college vindt dat van belang voor de leefbaarheid.

Maar een standplaats zou het woongenot ook kunnen aantasten. Daarom zijn inwoners uitgenodigd hun mening te geven over de nieuwe regels. Uit de reacties blijkt dat inwoners geen bezwaar maken tegen meer standplaatsen.

Er komen tevens nieuwe regels voor vergunningen van standplaatsen. Om in de open lucht vanaf een standplaats producten te mogen verkopen, hebben ondernemers een vergunning nodig. Door Europese richtlijnen en gerechtelijke uitspraken moeten de regels voor zogenaamde ‘schaarse vergunningen’ worden aangepast. Dit zijn vergunningen die door veel inwoners of ondernemers worden aangevraagd maar waarvan er slechts één verstrekt wordt.

Tot dusver kreeg dezelfde handelaar jaar op jaar dezelfde standplaats. Andere ondernemers kregen daardoor moeilijk een kans. Met de nieuwe regels wil het college meer ruimte voor concurrentie mogelijk maken.

Voor ondernemers betekent het nieuwe beleid dat ze niet vanzelfsprekend jaarlijks een vergunning krijgen voor een standplaats. Om ondernemers die al jarenlang gebruik maken van dezelfde standplaats aan de nieuwe regels te laten wennen, worden de regels geleidelijk ingevoerd.