Dorpen rond Siddeburen mordicus tegen windmolenpark Duurswold

In de dorpen Noordbroek, Siddeburen, Hellum, Schildwolde, Overschild, Tjuchem en Steendam is grote onrust ontstaan nadat bleek dat de projectontwikkelaar Pure Energie al ruim een jaar actief is om agrariërs voor zich te winnen voor de aanleg van een windpark tussen de N33 en de dorpen Noordbroek, Siddeburen, Hellum en Schildwolde.

Het dorp Hellum heeft hierover een enquête uitgezet onder haar inwoners. Uit de zeer hoge respons blijkt dat 85% van de bevolking faliekant tegen deze windmolens is.

De werkgroep ‘Geen windmolens in het Duurswold’is in het leven geroepen als vertegenwoordiger van de bovengenoemde dorpen. Er is inmiddels een bradbrief gestuurd naar het College van gedeputeerde Zaken. De werkgroep voelt zich wel zich gesteund door de visie van de gemeente Midden Groningen, dat deze locatie ongeschikt is voor een dergelijk park en er niet nog meer windparken in de gemeente Midden Groningen moeten komen, maar maakt zich toch ernstige zorgen, aldus Henk Jan van der Sluis van de werkgroep, gepensioneerd huisarts in Hellum. „Windmolens nabij bebouwing hebben een zeer negatieve invloed op gezondheid en welbevinden.”

„Rond het windpark Meeden maar ook bij Wagenborgen ondervinden mensen hinder en zijn er vele klachten door onder andere laagfrequente bromtonen, geluidsoverlast met name ’s nachts en slagschaduw overdag. Veel mensen storen zich aan de knipperende witte of ’s nachts rode lampen.”

„Bij de totstandkoming van dit windpark is gebleken dat onze Rijksoverheid en onze provinciale bestuurders tegen de wens van het overgrote deel van de inwoners tot besluitvorming kon komen. In dit geval zelfs door het negeren van Europese regels met betrekking tot afstand en tiphoogte. De dramatische gevolgen hebben we recent nog kunnen zien bij de NPO, in de documentaire ‘Tegenwind’.”

„Voor de goede orde, de werkgroep is overtuigd van noodzaak en onontkoombaarheid van de energietransitie. Nu echter wordt de hele energietransitie – zonder kans op serieuze inspraak ‘van onderop’ - met zeer veel haast uitgerold, omdat er veel subsidie beschikbaar is waarmee vooral de investeerders heel veel rendement kunnen maken. Het belastinggeld en de pensioengelden van de burger worden daarbij ingezet voor projectontwikkelaars als Pure Energie, waarna de ‘parken’ worden doorverkocht aan buitenlandse multinationals, zoals Toyota, RWE of Vattenfall. Ondernemingen die hier vrijwel geen belasting betalen, maar wel rijk worden door dit perverse systeem. Een systeem dat ook nog tot verhoging van de energieprijs voor de consument leidt.”

„En, die energietransitie draagt dan wel het label duurzaam, maar is dat wel zo wanneer we alle gevolgen onder ogen zien? Per jaar worden grote hoeveelheden insecten en vogels vernietigd door de malende wieken van de windmolens. Wat betekent dit weer voor de biodiversiteit en uiteindelijk voor onze voedselvoorziening op de lange termijn?”

„Rondom het betreffende gebied Duurswold, dat wordt omzoomd door belangrijke natuurgebieden, zoals het Roegwold, het Schildmeer, de Baggerputten, het Slochterbos, het Proostmeer en het Hondshalstermeer, staan al vele honderden windmolens. In deze gebieden leven erg veel insecten en beschermde vogelsoorten, zoals de ijsvogel, de witwangstern, de zee-arend, de blauwborst en de lepelaar. De nieuw beoogde windmolens staan precies op de vliegroute van onder andere ganzen van ’t Roegwold naar het Hunzedal.”

Wat deze gebiedswaarden betreft, in het werkboek van de Regionale Energie Strategie (RES) worden de natuur- en cultuurwaarden van het gebied duidelijk herkend, erkend en beschreven in termen als weids laagveenlandschap en landschappelijke openheid. De plannen voor windmolens in het Duurswold staan haaks op deze visie.

„Het is voor ons overduidelijk dat in dit gebied niet alleen voor de inwoners maar ook voor iedere politicus en bestuurder een verbod voor grote windturbines zou moeten gelden. De werkgroep zal dan ook – indien daartoe onverhoopt genoodzaakt - alle (legale) middelen aangrijpen om dit plan tegen te houden.”

„Veel liever komen wij echter in constructief gesprek met alle stakeholders in ons gebied, om een gezamenlijk gedragen route uit te stippelen naar een natuurvriendelijke toekomst, inclusief een gezonde, goed belegde boterham voor onze boeren. Een toekomst die niet alleen op korte termijn slechts in het voordeel is van enkelen maar draagvlak vindt bij alle inwoners.”