Opening gedenkplek ‘s Heeren Loo in Bedum

Met de opening van de gedenkplek voor overleden bewoners bij ‘s Heerenloo aan Fazant 13 in Bedum gaat vandaag (donderdag 16 september) een lang gekoesterde wens van cliënten in vervulling.

Op deze plek kunnen verwanten, bewoners en begeleiders in alle rust hun dierbaren herdenken. De gedenkplek is tot stand gekomen dankzij inspanningen van cliënten, verwanten en medewerkers, en gulle giften van de Vrienden van Opmaat, het Sinnige Fonds en de Protestantse Gemeente Bedum.

Begin 2018 is hiervoor een werkgroep samengesteld met medewerkers, cliënten en hun verwanten. Alex Bossinga, cliënt en lid van de werkgroep: „Ik speelde al jaren met het idee van een gedenkplek. Het was een wens van veel bewoners, er was echt behoefte aan. Het heeft lang geduurd, maar nu hebben we dan ook een heel mooi plekje.”

De cirkel van het leven

Na inventarisatie van de wensen waaraan de gedenkplek zou moeten voldoen, werd een architect ingeschakeld om de plannen op papier vorm te geven. Het eindresultaat is een gedenkplek met een stalen boom, waarin groene en bruine blaadjes komen te hangen om zo leven en dood te symboliseren. Op de blaadjes komen de namen van overleden bewoners. De boom staat aan de rand van een waterbak waarin stenen gelegd kunnen worden. Het geheel kan worden bekeken vanaf een mozaïekbank, versierd met door bewoners gemaakte tekeningen die de cirkel van het leven weergeven.

Inmiddels is de gedenkplek klaar. De officiële opening vindt plaats op donderdag 16 september om 14:00 uur bij de gedenkplek aan de Fazant 13 in Bedum. Regiodirecteur Dytmer Hettinga, geestelijk verzorger Franciska van Dijk en cliënt en werkgroeplid Alex Bossinga zullen een woordje spreken, waarna de gedenkplek wordt geopend en bewoners en verwanten de blaadjes in de boom kunnen hangen.

Sommige cliënten zijn al dermate lang overleden, dat ’s Heeren Loo geen actuele adressen van verwanten meer heeft. Willen zij de naam van hun dierbare in de boom opgenomen hebben, dan kunnen zij zich melden bij ’s Heeren Loo in Bedum.