Voormalig azc-gebouw Farmsum naar Albanië

Het voormalige asielzoekerscentrum in Farmsum is zaterdag door een ploeg van 25 vrijwilligers gedemonteerd. Het gebouw wordt opnieuw in elkaar geschroefd in Abanië.

Onlangs was er een oproep in de Eemsbode om vrijwilligers te werven die mee wilden helpen het gebouw te ontmantelen. Er boden zich mensen uit Delfzijl, Damwoude, Joure, Sneek en zelfs uit Lelystad.

Het gebouw is geschonken aan Vrienden van Albanië. Onder bezielende leiding van Siert, werkzaam bij bouwbedrijf Cornel , werd alles vakkundig en zorgvuldig gedemonteerd en opgeslagen in een zeecontainer. Komende week gaat het bouwbedrijf de prefab woning verder demonteren. Alle onderdelen worden gemerkt, want op termijn wordt het gebouw opnieuw opgebouwd in Albanië. Het wotrdt tijdelijkm opgeslagen in Joure. Het bedrijfsbureau gaat aan de slag om de papieren in orde te maken. Hierna gaat alles op transport, via Duitsland, Oostenrijk , Italië en met een ferry wordt de oversteek naar het einddoel gemaakt.

Eenmaal op plaats van bestemming wordt opnieuw een beroep gedaan op vrijwilligers die het gebouw weer willen opbouwen. Spontaan stelde het bouwbedrijf en grondverzetbedrijf WMR uit Rinsumageest personeel en gereedschap beschikbaar.