Professor Theo Spek geeft online lezing over wierdenlandschap in Het Hogeland

Stichting Tinallinge Plus heeft professor Theo Spek gestrikt voor een online lezing over de wording van het wierdenlandschap in Het Hogeland. Deze gratis lezing staat dinsdagavond 11 mei geprogrammeerd.

Theo Spek is hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. In de lezing De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied biedt hij niet alleen een historisch overzicht van de wording van het Hogelandster wierdenlandschap, maar gaat hij ook in op de kansen en bedreigingen voor dit landschap.

Na de lezing kunnen vragen gesteld worden.

Stichting Tinallinge Plus

De lezing is de eerste in een reeks lezingen, georganiseerd door Stichting Tinallinge Plus. Deze natuur- en milieu-stichting is in 2020 opgericht om belangstellenden te informeren over het wierdenlandschap.

Doel is bij te dragen aan het leefmilieu en het herstel, behoud en verbetering van de landschappelijke en cultuurhistorische kenmerken van het Groningse wierdenlandschap.

De lezing begint om 20.00 uur. Belangstellenden krijgen na aanmelding een link toegestuurd.