Fysiopraktijk en bibliotheek in nieuwe dorpshuis Loppersum

LOPPERSUM Het bestuur van het dorpshuis in Loppersum is nog steeds druk doende om een nieuw dorpshuis voor de toekomst te realiseren. Een belangrijke stap is dat de fysiopraktijk zich er, net als de bibliotheek, in wil gaan vestigen.

Versterking, sloop/nieuwbouw, financiering, behoud van voorzieningen voor het dorp, wensen van de circa 40 clubs, verenigingen die regelmatig van het dorpshuis gebruik maken en natuurlijk de suggesties en wensen dorpsinwoners, alles telt mee bij het maken en realiseren van de plannen.

1,7 miljoen euro

De realisatie van het nieuwe versterkte dorpshuis gaat zoals het nu lijkt ruim 1,7 miljoen euro kosten. Het grootste gedeelte van deze kosten moet door het bestuur zelf worden gefinancierd.

„We zijn daarom in gesprek met diverse partijen,” vertelt voorzitter Joop Siepel. „Er zijn schetsontwerpen gemaakt, de fondsenwerving loopt en steeds meer vragen worden beantwoord en nieuwe vragen ontstaan. Nog lang niet alles is duidelijk en zeker, maar we zijn op de goede weg.”

De fysio praktijk Loppersum heeft aangegeven zijn intrek te willen nemen in het nieuwe dorpshuis. Een zeer belangrijke voorziening voor het dorp, maar door de plannen met het huidige zorgcentrum is er in de toekomst geen plek meer in het nieuwe Wiemersheerd-complex.

Koppelkansen

De versterking van het dorpshuis samen met de gedeeltelijke sloop/nieuwbouw biedt echter koppelkansen om een nieuw modern en functionele praktijk in te richten in het dorpshuis.

„Samen met de fysiopraktijk gaan we dat de komende tijd invullen,” legt Siepel uit. „De start daarvan is de intentieovereenkomst die op 29 april door beide partijen is getekend.”

Ook Biblionet Groningen heeft de intentie haar bibliotheek aan het Kreupelhof in de nabije toekomst te willen onderbrengen in het nieuwe dorpshuis. Samen met het Biblionet wordt dit plan op dit moment verder ontwikkeld.

„Een plek om samen te komen, is de uitdrukkelijke wens van veel inwoners,”weet Siepel. „Dat is de reden dat we van plan zijn om met het meubilair van de voormalige Lopster Kroon een buurtcafé in te richten. We gaan verder met de plannen. Nog niet overal kan duidelijkheid worden gegeven op dit moment. Zodra dat wel het geval is zullen we dat aan de inwoners, gebruikers en klanten laten weten.”