Nieuwe kilometerborden (en nummering) op hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Rijkswaterstaat heeft alle kilometerborden langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) vervangen en opnieuw genummerd. De nummering loopt van hoog naar laag, en begint dus in Delfzijl

De HLD vormt het grootste deel van de nationale doorgaande vaarweg Rotterdam – Noord-Duitsland. De hoofdvaarweg is daarmee een belangrijke schakel in de Noord-Nederlandse economie.

Hoofdvaarweg bestaat uit drie kanalen

Omdat de hoofdvaarweg uit drie kanalen - het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal - bestaat, werd hij voorheen als drie delen beschouwd. Rijkswaterstaat, sinds 2014 eigenaar en beheerder, heeft ze samengevoegd tot één vaarweg. Daarom zijn nu ook de kilometerborden vervangen en opnieuw genummerd.

Digitaal is de nieuwe nummering - Rijkswaterstaat spreekt van ‘kilometrering’ - een jaar geleden al doorgevoerd in het bronsysteem voor elektronische kaarten.

Kilometrering begint in Delfzijl

De nieuwe kilometrering loopt van hoog naar laag. Omdat het Eemskanaal hoger ligt dan de andere twee kanalen begint de nummering in Delfzijl. De kilometrering eindigt net buiten Lemmer bij het IJsselmeer met 119,5 kilometer.