Bouw 38 woningen in ’t Zandt en Zeerijp kan beginnen

’T ZANDT Directeur Fokke Ophuis van Plegt-Vos Noord en directeur-bestuurder Gerke Brouwer van Woongroep Marenland hebben de overeenkomst ondertekend voor de uitvoering van de sloop en nieuwbouw van 32 woningen in ’t Zandt en 6 woningen in Zeerijp.

Nog voor de zomervakantie verwacht Plegt-Vos te kunnen starten met de bouw. De bouw zal gefaseerd plaatsvinden en start aan de Hink Oostingstraat in ’t Zandt en aan de Noorderstraat in Zeerijp.

De woningen worden gesloopt omdat ze niet aardbevingsbestendig zijn. De nieuwe woningen zijn gasloos, energiezuinig en aardbevingsbestendig. In ’t Zandt worden 18 gezinswoningen en 14 levensloopbestendige woningen gebouwd. In Zeerijp zijn dat 4 gezinswoningen en 2 levensloopbestendige woningen.

Op 15 mei 2020 sloten beide partijen een overeenkomst voor de ontwikkeling van in totaal 46 woningen in ’t Zandt, Zeerijp en Middelstum. Als eerste daarvan zijn de woningen in ’t Zandt en Zeerijp aan de beurt.

Huurders betrokken in de plannen

In september 2020 zijn de plannen voorgelegd tijdens een bijeenkomst en enthousiast ontvangen door de huurders. Daarna is met iedere bewoner een persoonlijk gesprek gevoerd om voorkeur en wensen te bespreken.

Uniek aan dit project is dat de bewoners de mogelijkheid kregen de wens voor woningtype en locatie aan te geven. In bijna alle gevallen kon aan die wensen worden voldaan. Op basis daarvan zijn de woningen toegewezen zonder loting of volgorde van woonduur.

Inmiddels zijn alle woningen toegewezen en vinden op dit moment de laatste optiegesprekken plaats. Daarin geven de bewoners bijvoorbeeld de keuze voor badkamertegels en de keuken aan.