Waddenfonds steunt streekwinkel Ameland en gemeenschapsgebouw De Troef in Woldendorp met 94.000 euro

Het Waddenfonds draagt 94.000 euro bij aan de nieuwe bestemming van twee gebouwen die een belangrijke functie hebben op Ameland en in het Groningse dorp Woldendorp.

De subsidies worden beschikbaar gesteld uit het Budget Lokale Innovaties, een regeling voor kleinschalige projecten die de leefbaarheid in het Waddengebied versterken, zo meldt het Waddenfonds. Ameland krijgt subsidie voor een nieuwe streekwinkel, in Woldendorp wordt De Troef met daarin een steunstee en buurtsuper omgebouwd tot een multifunctioneel centrum met dorpshuisfunctie.

Streekwinkel in Buren

Recreatieondernemer UV Golf wil bijdragen aan de lokale leefbaarheid op Ameland door het openen van een streekwinkel in Buren. Hiervoor wordt een groot leegstaand pand verbouwd, waar toeristen authentieke streekproducten kunnen kopen en kennis kunnen maken met de authentieke Amelander cultuur.

En een midgetgolfbaan

De eigenaar start ook een indoor midgetgolfbaan. De totale investeringen voor streekwinkel en midgetgolf zijn 226.000 euro. De subsidie van 50.000 euro van het Waddenfonds wordt toegekend voor de realisatie van de winkel.

Dorpshuis De Troef in Woldendorp

Stichting Leefbaar Woldendorp wil de plaatselijke buurtsuper De Troef verbouwen tot een multifunctionele accommodatie met dorpshuisfunctie. De buurtsuper is nu al een ontmoetingsplek voor bewoners van Woldendorp en omringende dorpen.

De winkel krijgt een nieuw verkoopconcept met ruimere openingstijden. Daarnaast worden verschillende activiteiten die betrekking hebben op zorg, welzijn en samenleving ondergebracht in het multifunctionele gebouw. Op deze manier kan het aanbod van maatschappelijke diensten voor de dorpelingen verder worden uitgebouwd en zeker worden gesteld voor de toekomst en wordt de leefbaarheid vergroot.

In totaal kost het project 393.500 euro. De bijdrage van het Waddenfonds is 44.000 euro.