HEC wil zonnepanelen op asbestdaken in Leens, Kloosterburen en Eenrum

LEENS De Hogelandster Energie Coöperatie HEC)) gaat in samenwerking met ECoop drie SamenZONderAsbest-projecten aan. Met als doel: collectieve en asbestvrije zonnedaken waar inwoners van het Hogeland aan mee kunnen doen en kunnen genieten van de energieopbrengsten.

De daken die verduurzaamd gaan worden, liggen in Leens, Kloosterburen en Eenrum. Door deel te nemen aan het project kunnen bewoners uit het Hogeland genieten van zonne-energie zonder zonnepanelen op het eigen dak. Door het dak beschikbaar te stellen, dragen de dakeigenaren bij aan het verminderen van het aardgasverbruik in het projectgebied en realiseren zij een asbestvrij dak. Daarnaast kunnen inwoners uit Kloosterburen en omgeving ook nog meedoen aan het zonnedak van de HEC op het Oldeheem.

Financiële tegemoetkoming

De eerste projectschetsen en exploitatiemogelijkheden met behulp van de Postcoderoossubsidie zijn inmiddels inzichtelijk gemaakt. Dankzij deze subsidieregeling kunnen inwoners zich met een financiële tegemoetkoming in coöperatief verband organiseren en gezamenlijk lokale energie opwekprojecten tot stand brengen. De coöperatie HEC neemt in dit project het voortouw. De provincies Groningen en Friesland ondersteunen de SamenZONderAsbest-projecten van ECoop. Eigenaren van grote asbestdaken met interesse kunnen zich melden via samenzonderasbest.nl.

ECoop ondersteunt sinds de oprichting begin 2016 lokale burgerinitiatieven bij het realiseren van gezamenlijke zonnedaken. ECoop fungeert daarbij als spil tussen bewoners, overheden, energiecoöperaties en dak- en soms ook landeigenaren. ECoop zoekt daarnaast ook altijd naar innovatieve oplossingen die nog meer resultaat opleveren. De aanpak SamenZONderAsbest, waarbij asbest van daken met een minimale omvang van 350 vierkante meter wordt verwijderd en zonnepanelen voor in de plaats komen en waar de directe omgeving geniet van de opbrengst, is hier een voorbeeld van. ECoop maakt deel uit van de landelijke Stichting Buurkracht.