Einde van crisis bij voetbalclub Poolster uit Spijk is in zicht: de overgebleven bestuursleden stappen binnenkort op

Het bestuur van voetbalvereniging Poolster stapt binnenkort op. Dat werd duidelijk na een bewogen algemene ledenvergadering.

Het is al een tijdje onrustig binnen de club uit Spijk. Enkele bestuursleden hielden het vorig jaar al voor gezien. Een maand geleden tekenden zo’n tachtig leden een brief waarin ze de twee overgebleven bestuursleden, voorzitter Edward Stulp en penningmeester Tina Vegter, vroegen te vertrekken. Het Poolster-bestuur zou slecht communiceren met de leden, zo luidde de voornaamste grief van veel leden.

Motie van wantrouwen

Dat verzoek werd toen niet gehonoreerd, maar komt het er dus wel van. Een motie van wantrouwen aan het bestuur, die was ondertekend door zeker zestig leden, werd op het laatste moment niet ingediend, maar desondanks kondigden Stulp en Vegter hun vertrek aan nadat veel leden wederom daarom vroegen.

Beide bestuursleden zullen nog aanblijven tot de volgende ledenvergadering om lopende zaken af te wikkelen. Die vergadering wordt over ongeveer een maand gehouden; een precieze datum moet nog worden geprikt. Op die ledenvergadering zal het nieuwe bestuur gepresenteerd worden.

Met warme hand

Stulp en Vegter hebben toegezegd dat nieuwe bestuur te zullen inwerken. ,,We dragen onze bestuurstaken over met warme hand’’, is een van de weinige dingen die Stulp wil zeggen als toelichting op zijn besluit nu wel op te stappen. ,,De club moet weer verder, in rustig vaarwater. Daarom vertrekken wij.’’