Nieuwe coördinator voor vier taalhuizen Het Hogeland

UITHUIZEN Het college van de gemeente Het Hogeland heeft besloten tot 1 januari 2022 een nieuwe taalhuiscoördinator aan te stellen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op het Noorderpoort in Groningen.

In de gemeente zijn twee taalhuiscoördinatoren actief. Het contract met één van beide liep af en kon niet worden verlengd. Met de overeenkomst met het Noorderpoort is weer in de functie voorzien.

Bijna 5500 inwoners laaggeletterd

In Het Hogeland zijn vier taalhuizen. Ze zijn te vinden in Bedum, Leens, Uithuizen en Winsum. De taalhuizen hebben onder meer tot doel laaggeletterdheid tegen te gaan. De gemeente kent een relatief groot aantal inwoners die veel moeite hebben met taal, rekenen en digitale vaardigheden. Tussen de acht en elf procent van de Hogelandsters wordt als ‘laaggeletterd’ aangemerkt. Dat zijn tussen de 4.000 en 5.500 inwoners.

Het taalhuis is een samenwerkingsverband tussen lokale partners en is een laagdrempelige plek waar mensen terecht kunnen die beter willen leren lezen, schrijven, rekenen, omgaan met de computer en internet of andere basisvaardigheden willen leren. Een taalhuis is voor iedereen toegankelijk.