Vrijwilligers Veur mekoar bieden nog steeds hulp in Het Hogeland

NOORD-GRONINGEN De vrijwilligers van Veur mekoar zijn ondanks de verscherpte maatregelen rond corona nog altijd bereid om mensen in de gemeente Het Hogeland te ondersteunen met kleine hand- en spandiensten of een luisterend oor als daar behoefte aan bestaat.

‘Schroom niet om contact op te nemen’, leggen ze uit, ‘als u bijvoorbeeld niemand heeft om hulp aan te vragen, als u angstig bent door de huidige omstandigheden, als u door ziekte de deur niet uit mag, als u doordat u de zorg en onderwijs voor uw kinderen heeft, het even niet meer ziet zitten’.

Veur mekoar krijgt ook signalen van mantelzorgers die overbelast raken, doordat de zorg nu (nog) meer op hun schouders terecht komt. De hulporganisatie heeft contact met andere hulpverlenende instanties en initiatieven in de gemeente en kan mensen helpen die hulp te krijgen die nodig is.

Veur mekoar is te bereiken via: 0595-433245 of veurmekoar@gmail.com.