Nationaal Coördinator Groningen haalt bijna versterkingsdoelen in 2020

NOORD-GRONINGEN Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft in het eerste jaar waarin de organisatie de opdracht had de versterking te sturen én uit te voeren bijna zijn doelstellingen gehaald.

Met Rijk en regio sprak NCG af 4000 opnames en 4000 beoordelingen in 2020 af te ronden. Door de beperkingen vanwege het coronavirus stagneerde het aantal opnames in de eerste helft van 2020. Nadat in maart de opnames werden stilgelegd, werd in mei gestart met het uitvoeren van coronaproof opnames. Een deel van de bewoners/eigenaren werkte mee aan de coronaproof uitgevoerde opnames. Een ander deel stelde de opnames toch liever uit. Ondanks de beperkingen is bijna 75% (2.883) van het afgesproken aantal opnames uitgevoerd. Daar is de organisatie tevreden over.

De doelstelling van 4000 beoordelingen is met 4.178 behaald. Er werd meer dan ooit tevoren beoordeeld, het viervoudige vergeleken met 2019. Ruim 4000 eigenaren hebben een versterkingsadvies gekregen.

In de volgende fase binnen het traject werd bij ruim 4000 adressen gestart met planvorming. Wat betreft de tussentijdse resultaten van bouw gestart en bouw gereed is vooral een toename van de resultaten in het vierde kwartaal van 2020 te zien. In totaal is het versterkingstraject nu voor 1.769 adressen afgerond.

Versterkingsproject op de rit

Op basis van de resultaten trekt NCG de conclusie dat ze het versterkingstraject nu op de rit krijgen. ‘We realiseren ons dat het voor de bewoners in het aardbevingsgebied lang niet snel genoeg gaat,’ laat NCG in een toelichting weten. ‘En dat we enorm ons best moeten blijven doen om iedereen zo snel mogelijk in een veilig huis te laten wonen. De resultaten geven ons echter ook vertrouwen in de toekomst. Vanzelfsprekend streven we ernaar de stijgende lijn die we in 2020 hebben gezien, vast te houden in 2021’.