Inwoners bijgepraat over nieuw gemaal en nieuwe schutsluis Zoutkamp

ZOUTKAMP Waterschap Noorderzijlvest houdt, samen met uitvoerder Tauw, de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland op dinsdag 26 januari om 19.30 een webinar voor inwoners en belangstellenden. Tijdens dit webinar praat het waterschap geïnteresseerden bij over de stand van zaken rondom de bouw van een nieuw gemaal nabij de Hunsingosluis, de sluis zelf en de plannen terverbetering van de verkeersveiligheid, toerisme en recreatie (project ‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’). Met de realisering is een bedrag van 27,5 miljoen euro gemoeid.

Ook wordt het beeldkwaliteitsplan besproken. Dit plan dient als leidraad om nieuwe ontwerpen binnen de plannen zo goed mogelijk in de omgeving in te passen en op elkaar af te stemmen. Het webinar duurt een uur. Aanmelding is mogelijk via: gemalen@noorderzijlvest.nl.

Nieuwe Waterwerken Zoutkamp

‘Nieuwe Waterwerken Zoutkamp’ is de projectnaam voor de verschillende werkzaamheden die het waterschap samen met gemeente en provincie in Zoutkamp en omgeving uitvoert. De noodzakelijke werkzaamheden om de waterveiligheid te garanderen, worden binnen dit project gecombineerd met kansen om de economie, leefbaarheid, cultuurhistorie en ecologie van deze omgeving te versterken. In 2019 is l gekozen voor de de voorkeursvariant. Die houdt in: nieuwbouw van een gemaal bij de monumentale Hunsingosluis, het restaureren van de Hunsingosluis en het aanpassen van de sluis van een keersluis tot schutsluis voor beroeps -en recreatievaart. Het wordt op die manier weer een sluis tussen twee watergangen met een verschillend waterpeil.

Vaarrecreatie richting Stad en Het Hogeland

Dit betekent dat de oude zeedijk weer een kerende functie krijgt. Daarnaast wordt de water- en verkeersveiligheid verbetert, vindt er een investering plaats in de toeristische en recreatieve mogelijkheden rond het Lauwersmeer en wordt de vaarrecreatie richting het Hogeland en stad Groningen versterkt. Tot slot wordt ook ingezet op de verbetering van de vismigratie.

De bijkomende voordelen zijn onder andere: herstel en weer zichtbaar maken van Hunsingosluis en Muraltbekleding, een vrijere doorvaart, het vergroten van de gastvrijheid voor recreatievaart (Vaarcircuit om de Noord) en oplossen van een knelpunt voor de recreatievaart door de monumentale Hunsingosluis om te bouwen van een keersluis. Het aantal aanlegplaatsen voor de recreatievaart wordt uitgebreid.

Fietsers en wandelaars

Voor fietsers en wandelaars worden verbindingen aangelegd tussen de jachthaven Hunzegat en het dorp en een fietspad tussen Zoutkamp en Garnwerd langs het Reitdiep. Ook het verbeteren van de verbinding tussen de TOP Zoutkamp met het dorp is in de plannen opgenomen. Hiervoor zijn fiets- en wandelpaden en fiets- en voetgangersbruggen nodig.

De landtong bij jachthaven Hunzegat wordt aantrekkelijk gemaakt als verblijfsgebied. Onder meer door het aanleggen van een terras met horecavoorziening.