Gemeente Eemsdelta wil oplossing voor financiering verdubbeling N33; geld nu ingezet voor tekorten zuidelijke ringweg stad Groningen

APPINGEDAM De gemeente Eemsdelta wil samen met de gemeenten Het Hogeland en Midden-Groningen en de bedrijven Groningen Seaports en Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta zo spoedig mogelijk in gesprek met gedeputeerde Fleur Gräper van de Provincie Groningen over een oplossing over de ontstane situatie rondom de verdubbeling van de N33.

Aanleiding is het besluit van Gedeputeerde Staten om een groot deel van de financiële middelen voor de verdubbeling van de N33 in te zetten voor het financiële tekort bij de aanleg van de zuidelijke ringweg in de stad Groningen. De provincie Groningen stelt voor om de extra bijdrage van 94 miljoen euro te dekken uit de financiële middelen voor de RSP-projecten N33 Midden en Wunderline, de verbetering van de spoorlijn naar Leer in Duisland.

Gemeenten en bedrijven zijn teleurgesteld over het besluit, maar vertrouwen erop dat Provinciale en Gedeputeerde Staten van Groningen zich blijven inzetten voor de verdubbeling. Wethouder Hans Ronde: „De N33 is van levensbelang voor de bereikbaarheid van de regio en daarmee de economische ontwikkeling van de industrie, havens, bedrijven en de werkgelegenheid. Wij gaan er vanuit dat de Provincie al onderzoekt hoe zij tijdig kan zorgen voor aanvullende financiële middelen. We denken graag mee om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De voorbereidingen voor de verdubbeling zijn al in een vergevorderd stadium. In april 2021 zou de minister het definitieve besluit over de verdubbeling van de N33 nemen.”

Wethouder van economische zaken Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland, noemt het besluit ‘een heel vervelende verrassing, hoewel het in de lucht hing.’ Dijkhuis: “Wij betwisten de noodzaak van continuïteit in het project ringweg niet. Maar dat dat ten koste moet gaan van projecten in de regio, waaronder verdubbeling van de N33, is moeilijk te verteren. De havens van Delfzijl en de Eemshaven zijn ‘booming’. En dat blijft ook nog wel even zo. Beide havens zijn belangrijke vliegwielen voor de regionale economie. De havens én de regio zijn daarom gebaat bij goede wegverbindingen met het achterland. Nu verbetering van de infrastructuur de ijskast in gaat, is er feitelijk sprake van achteruitgang: de druk op de havens en de regio neemt toe en de infrastructuur blijft achter. Dat is zuur. Dit gaat ten koste van de economische dynamiek en de werkgelegenheid. De projecten zijn van groot regionaal belang. Als de provincie Groningen dat écht erkent en geloofwaardig wil blijven dan pakt ze nu door en gaat als de wiedeweerga aan de slag om alternatieve financiering te vinden. Daarover willen de betrokken partijen snel overleg met gedeputeerde Fleur Gräper. We hebben er het volste vertrouwen we dat we er in alle redelijkheid uit kunnen komen."

Wethouder Jaap Borg van de gemeente Midden-Groningen: "Ik betreur dit zeer, de verbreding van de N33 is van wezenlijk belang voor het versterken van de regionale economie, industrie en werkgelegenheid in ons gebied. Bovendien is de verdubbeling van belangrijke waarde voor de verbetering van de verkeersveiligheid. Ik reken erop in dat de Provincie op zoek gaat naar de nodige financiering om de verdubbeling van de N33 in de toekomst toch te laten doorgaan.”

Gemeenten en partijen gaan ervan uit dat er een oplossing komt die past bij gemaakte afspraken én bij een gezamenlijke ambitie om midden- en noordoost-Groningen verder te ontwikkelen.