Schrijfactie Amnesty International in Ten Boer gaat gewoon door

TEN BOER De schrijfactie ‘Write for Rights’ van de werkgroep Amnesty International Ten Boer gaat op 10 devember gewoon door.

Vanwege de coronacrisis is het voor de deelnemers niet mogelijk elkaar te ontmoeten en gezamenlijk te schrijven. De vrijwilligers van de mensenrechtenorganisatie maken schrijfpakketten die zij gratis een par dagen van tevoren bij deelnemers bezorgen. Die kunnen de geschreven brieven/kaarten weer inleveren, waarna alle bijdragen tegelijk op de post gaan. Het staat iedereen vrij om de brieven eventueel zelf te versturen.

Wie graag een schrijfpakket wil ontvangen, kan een mail aan Anneke Feenstra: reinenanneke@home.nl. Op de website www.amnesty.nl is meer informatie te vinden. Zo wordt er op 10 december ook een online schrijfactie gehouden.