Ontwikkeling zonnepark Fledderbosch tussen Garmerwolde en Ten Boer online te volgen

TEN BOER Tussen Garmerwolde en Ten Boer komt een groot zonnepark met 179.000 zonnepanelen. Dit zonnepark Fledderbosch gaat 21750 huishoudens per jaar van duurzame energie voorzien. De ontwikkelingen zijn nu te volgen via een speciale website: https://zonneparkfledderbosch.nl/.

Ecorus en Energie coöperatie Ten Boer (ECTB) zijn initiatiefnemer van dit zonnepark. Zonnepark Fledderbosch komt voor 50% in eigendom van burgers, de andere 50% wordt door Ecorus ingevuld. Iedereen uit de voormalige gemeente Ten Boer kan meeprofiteren van de komst van het Zonnepark.

Zonnepark Fledderbosch komt op het voormalige slibdepot van Waterschap Noorderzijlvest en omliggende gronden tussen het Damsterdiep en het Eemkanaal.

Dat is één van de locaties die in het Beleidskader Zonneparken Ten Boer zijn vastgelegd.