Brandbrief van vissers over windmolens op zee aan minister Schouten

ZOUTKAMP Visserman Dirk Kraak, die voorzitter is van actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK), heeft donderdag een bradbrief gestuurd naar LNV-minister Schouten. In de mail vragen de vissers of Schouten bereid is om het huidige regeringsbeleid ten aanzien van windmolens op zee te heroverwegen vanwege de impact op het zeemilieu.

Eendracht Maakt Kracht (EMK) houdt daarmee de zaak scherp want eerder in oktober stuurde de actiegroep al een protestbrief naar alle Europarlementariërs. Tot op heden heeft EMK enkele reacties mogen ontvangen, maar die kunnen nog geen glimlach bij de verontruste vissers losmaken. En aangezien de impact van windmolenparken op het mariene milieu en de visbestanden niet goed in kaart is gebracht en er bij de overheid zowel als bij de natuurorganisaties sprake is van zware onderschatting maken de Nederlandse vissers en hun Europese collega’s zich ernstig zorgen. Het welzijn van het mariene milieu en hun toekomst staan op het spel, vinden zij. ‘Wij zijn per slot van rekening volkomen afhankelijk van het welzijn van de natuur’.

Ons werkterrein

De vissers zijn pessimistisch. Er vinden al lang veranderingen plaats, maar zij hebben sterk de indruk dat windmolens de boel onderwater nog verder in disbalans brengen. De industrialisatie van de Noordzee gaat steeds grotere vormen aannemen. In de brief pleiten de vissers onder andere voor een prominente plaats in het overleg. ‘Het gaat om óns werkterrein, waar nieuwkomers het nu voor het zeggen hebben. Ik ben benieuwd of Schouten het lef heeft om bij die nieuwkomers aan de bel te trekken en het nu gevoerde beleid te heroverwegen’, aldus EMK-bestuurslid Sander Meijer uit Zoutkamp.

De Nederlandse garnalenvloot gaat de komende jaren veel ruimte verliezen. (foto W.M. den Heijer)