‘Praat met de Raad’ over wat u belangrijk vindt

GRONINGEN Wat vindt u belangrijk in de gemeente Groningen? Wat zou u de gemeenteraad willen meegeven? Ga op donderdag 29 oktober in gesprek met raadsleden. Online in deze coronatijd. Dus gewoon vanaf de bank of aan de keukentafel.

Onder het motto ‘Praat met de Raad’ nodigen raadsleden u als inwoner uit met hen in gesprek te gaan over 6 belangrijke thema’s in Groningen: groen, zorg, verkeer, wonen, afval en werk & inkomen. Wat gaat goed? En wat moet beter? Wat zijn uw wensen of zorgen voor 2021? De opbrengst van de gesprekken kunnen de 12 politieke partijen gebruiken voor het debat over de gemeentebegroting 2021 op 11 november. Dan beslist de raad over de besteding van meer dan 1 miljard euro.

Aanmelden

Meld u aan voor het online gesprek met raadsleden over 1 van de 6 thema’s bij de griffie van de raad: griffie@groningen.nl. U krijgt dan een link waarmee u op 29 oktober online mee kunt doen met ‘Praat met de Raad’. Het begint om 20.00 uur en duurt tot maximaal 21.30 uur. Meer informatie: gemeenteraad.groningen.nl.

Gemeenteraad Groningen

Deze raadsbijeenkomsten op 28 oktober worden live uitgezonden.

Politieke woensdag 28 oktober 2020

(Radesingel 6, vergaderzaal 1)

15.30 – 16.20 uur Politiek vragenuur en mededelingen college (meningsvormend).
16.30 – 17.30 uur Conformstukken (meningsvormend): Winkeltijdverordening 2021, Advisering planschade en nadeelcompensatie – aangepaste verordeningen, Vaststellen krediet uitvoering eerste fase Kardings Ontzet, Tiny Houses Westpark, Vervangingsinvesteringen kunstgrasvelden 2021 en voorbereidingskrediet 2022.
17.10 – 18.30 uur Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 (meningsvormend / inspraak was tijdens hoorzitting op 21 oktober).
20.00 – 20.30 uur Sport- en beweegvisie 2021+ (meningsvormend).

Politieke woensdag 28 oktober 2020

(Provinciehuis, zaal Topweer)

16.30 uur Conformstukken (meningsvormend): Algemene Verordening ondergrondse infrastructuur 2021 (AVOI 2021).
16.30 – 17.30 uur Toekomstige verwerking afvalstromen (meningsvormend).

Naast deze bijeenkomsten zijn er diverse beeldvormende sessies, die niet worden uitgezonden, maar deels wel openbaar zijn. Daarvoor verwijzen wij u naar de website.

Pers en geïnteresseerden kunnen bij deze vergaderingen aanwezig zijn (onder voorbehoud). In verband met de coronamaatregelen en de beperkte beschikbare ruimte alleen in overleg met de griffie. Neem hiervoor minimaal 24 uur van te voren contact op met de griffie.

Insprekers kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren schriftelijk een inspreekbijdrage aanleveren van ca. 300 woorden (in een Word-document) via de griffie. De inspreektekst wordt dan gedeeld met de raadsleden en openbaar (zonder privégegevens) aan het betreffende agendapunt gehangen.

Insprekers die (digitaal) bij de raadsbijeenkomsten willen inspreken dienen zich uiterlijk 24 uur voor de vergadering aan te melden via de griffie.

Contactgegevens: griffie@groningen.nl of via telefoonnummer 050 367 7702.
Deze vergaderingen kunt u live mee- of terugkijken via: gemeenteraad.groningen.nl.
De agenda’s zijn onder voorbehoud. De definitieve agenda wordt in de vergadering vastgesteld.